Ferencvárosi Óvodák

Az óvodákba való jelentkezés folyamatos Piroskánál és Borókánál, de előzetes egyeztetés szükséges, hogy az adott időszakra, ténylegesen tudnak-e fogadni jelentkezőt. 

Végezhető tevékenységek:
Fogadó intézmény: Csicsergő Óvoda

Cím: 1096 Bp., Thaly K. u. 38. (a Leöveyvel szemben)

 • Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában.
 • Segít az ételek kiosztásában, az edények leszedésében.
 • Lerakja az ágyakat, ágyneműket, és a terem szellőztetéséről gondoskodik az ebédet követőn lefektetés előtt.
 • Közreműködik a játék és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében  az óvónő útmutatásait követve.
 • Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 • Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 • Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, felmosás).

 

Fogadó intézmény: Csudafa Óvoda

Cím: 1097 Budapest, Óbester u.9.

 • gyermekek gondozásában részvétel, kerti munkálatokban segítés, mese illusztráció festés, madáretető készítés.

 

Fogadó intézmény: Kerekerdő Óvoda

Cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u.35-37.

 • foglalkozási eszköz,dekoráció készítése, április vége h-p-ig 15-18 óráig 3 fő
 • játéktevékenységek szervezésében,lebonyolításában való részvétel május hetente 1 alkalommal 15-17 óra 3 fő

 

Fogadó intézmény: Liliom Óvoda
Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 15.  
 • Kézműves foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés
 • Szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel
 • Kerületi rendezvényekben való közreműködés (alkalomszerű)
 • A gyerekekkel való foglalkozások segítése, tevékeny bekapcsolódás a foglalkozásokba – játék, mozgás, mese-, vers, ének-zene, énekes játékok, mozgásos foglalkozások, (úszás,)….stb.
 • A gyerekek gondozási feladataiban való részvétel, segítség
 • Udvari tevékenységek segítése, szabadtéri játékok vezetése, betanítása
 • Kirándulásokon való segítség, részvétel
 • Informatikai rendszer karbantartása
 • Információs háttérmunka – információgyűjtés, frissítés
 • Egészséges életmódra nevelés, prevenció, környezettudatos magatartás alakítása – tevékeny részvétel, óvodapedagógus, dajka munkájának segítése, bekapcsolódás

 

Fogadó intézmény: Méhecske Óvoda

Cím: 1091 Budapest,  Ifjúmunkás u.25.

   • ének (kórus), mesedramatizálás, bábozás alkalmanként 3-4-5 főnek
   • óra időtartamra bármelyik hétköznap 16-17 óra között vagy ünnepekhez kapcsolódva;
   • hangszeres játék egyénileg, vagy koncert jelleggel, több résztvevővel
   • 1 óra időtartam iskolai szünetekben délelőtt 9.30-11.30 közti időben, vagy szorgalmi időben délután 16-17 óra között;
   • kerti munka gyermekekkel délelőtt 10 és 12 óra között;
   • labdás sportjátékok 2 fő egyeztetett időpontban;
   • kíséretben közreműködés (úszás-kedd, csütörtök 15 óra és 16 óra között);
   • délutáni, vagy hétvégi időpontban alkalmanként külső rendezvényre, élményre kísérés;
   • kreatív tevékenységekben közreműködés (szemléltető eszköz-, játék-, jelmez-, dekoráció-, ajándékkészítés) kötetlen időpontban és tartamban.

 

Fogadó intézmény: Napfény Óvoda
Cím: 1098 Budapest, Napfény u. 04.
 • Az  Napfény óvodában a középiskolás tanulók közösségi szolgálatát az alábbi területeken tudjuk biztosítani:
 • Ünnepi műsorok, egyéb színpadi előadás (Mikulás, Farsang.. stb)
 • Gondozási feladatok ellátása,
 • Ünnepi készülődésnél eszközkészítésben, barkácsolásban az óvónőkkel,
 • Külső helyszínre történő kísérés, kirándulás, séták, színház, stb.
 • Heti egy alkalommal a gyerekek korcsolyájának le- fel vételében segítés, kíséret a korcsolyapályához, és vissza.
 • hangszeres játék egyénileg, vagy koncert jelleggel,
 • Néptánc, táncház, népi kézművesség tartásában segítség.

 

Fogadó intézmény: Ugrifüles Óvoda 
Cím: 1091 Budapest, Hurok u. 9. 
 • Gondozási feladatok ellátása, segítés a dadus néniknek,
 • Ünnepi készülődésnél eszközkészítésben, barkácsolásban az óvónőkkel,
 • Külső helyszínre történő kísérés, kirándulás, piaclátogatás, séták, színház,
 • Heti egy alkalommal a gyerekek visszakísérése a korcsolyapályáról,
 • Tornaterem, tornaszertár, udvari játéktároló időszakos átrendezése,
 • Iratrendezés

Időpontok:  Délutánonként  15-17 óráig,

Az iskolai szünetekben délelőtt is.

 


Vélemény, hozzászólás?