Ferencvárosi Óvodák

Az óvodákba való jelentkezés folyamatos Piroskánál és Borókánál.

Végezhető tevékenységek:
Fogadó intézmény: Csicsergő Óvoda

Cím: 1096 Bp., Thaly K. u. 38. (a Leöveyvel szemben)

  • Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában.
  • Segít az ételek kiosztásában, az edények leszedésében.
  • Lerakja az ágyakat, ágyneműket, és a terem szellőztetéséről gondoskodik az ebédet követőn lefektetés előtt.
  • Közreműködik a játék és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében  az óvónő útmutatásait követve.
  • Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
  • Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.
  • Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, felmosás).

 

Fogadó intézmény: Csudafa Óvoda

Cím: 1097 Budapest, Óbester u.9.

  • gyermekek gondozásában részvétel, kerti munkálatokban segítés, mese illusztráció festés, madáretető készítés.

 

Fogadó intézmény: Epres Óvoda 
Cím: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

Szorgalmi időben délután 15-17 óra között, iskolai szünetben délelőtt és délután is tudjuk fogadni az önkéntes tanulókat.

Feladatok: játékba való bekapcsolódás, gondozási feladatokban való részvétel (mosdózás, öltöztetés, fésülés), séták alkalmával kísérőként való részvétel

 

Fogadó intézmény: Kerekerdő Óvoda

Cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u.35-37.

  • foglalkozási eszköz,dekoráció készítése, április vége h-p-ig 15-18 óráig 3 fő
  • játéktevékenységek szervezésében,lebonyolításában való részvétel május hetente 1 alkalommal 15-17 óra 3 fő

 

Fogadó intézmény: Liliom Óvoda
Cím: 1094 Budapest, Liliom u. 15.  
  • Kézműves foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés
  • Szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel
  • Kerületi rendezvényekben való közreműködés (alkalomszerű)
  • A gyerekekkel való foglalkozások segítése, tevékeny bekapcsolódás a foglalkozásokba – játék, mozgás, mese-, vers, ének-zene, énekes játékok, mozgásos foglalkozások, (úszás,)….stb.
  • A gyerekek gondozási feladataiban való részvétel, segítség
  • Udvari tevékenységek segítése, szabadtéri játékok vezetése, betanítása
  • Kirándulásokon való segítség, részvétel
  • Informatikai rendszer karbantartása
  • Információs háttérmunka – információgyűjtés, frissítés
  • Egészséges életmódra nevelés, prevenció, környezettudatos magatartás alakítása – tevékeny részvétel, óvodapedagógus, dajka munkájának segítése, bekapcsolódás

 

Fogadó intézmény: Méhecske Óvoda

Cím: 1091 Budapest,  Ifjúmunkás u.25.

      • ének (kórus), mesedramatizálás, bábozás alkalmanként 3-4-5 főnek
      • óra időtartamra bármelyik hétköznap 16-17 óra között vagy ünnepekhez kapcsolódva;
      • hangszeres játék egyénileg, vagy koncert jelleggel, több résztvevővel
      • 1 óra időtartam iskolai szünetekben délelőtt 9.30-11.30 közti időben, vagy szorgalmi időben délután 16-17 óra között;
      • kerti munka gyermekekkel délelőtt 10 és 12 óra között;
      • labdás sportjátékok 2 fő egyeztetett időpontban;
      • kíséretben közreműködés (úszás-kedd, csütörtök 15 óra és 16 óra között);
      • délutáni, vagy hétvégi időpontban alkalmanként külső rendezvényre, élményre kísérés;
      • kreatív tevékenységekben közreműködés (szemléltető eszköz-, játék-, jelmez-, dekoráció-, ajándékkészítés) kötetlen időpontban és tartamban.

 

Fogadó intézmény: Napfény Óvoda
Cím: 1098 Budapest, Napfény u. 04.
  • Az  Napfény óvodában a középiskolás tanulók közösségi szolgálatát az alábbi területeken tudjuk biztosítani:
  • Ünnepi műsorok, egyéb színpadi előadás (Mikulás, Farsang.. stb)
  • Gondozási feladatok ellátása,
  • Ünnepi készülődésnél eszközkészítésben, barkácsolásban az óvónőkkel,
  • Külső helyszínre történő kísérés, kirándulás, séták, színház, stb.
  • Heti egy alkalommal a gyerekek korcsolyájának le- fel vételében segítés, kíséret a korcsolyapályához, és vissza.
  • hangszeres játék egyénileg, vagy koncert jelleggel,
  • Néptánc, táncház, népi kézművesség tartásában segítség.

 

Fogadó intézmény: Ugrifüles Óvoda 
Cím: 1091 Budapest, Hurok u. 9. 
  • Gondozási feladatok ellátása, segítés a dadus néniknek,
  • Ünnepi készülődésnél eszközkészítésben, barkácsolásban az óvónőkkel,
  • Külső helyszínre történő kísérés, kirándulás, piaclátogatás, séták, színház,
  • Heti egy alkalommal a gyerekek visszakísérése a korcsolyapályáról,
  • Tornaterem, tornaszertár, udvari játéktároló időszakos átrendezése,
  • Iratrendezés

Időpontok:  Délutánonként  15-17 óráig,

Az iskolai szünetekben délelőtt is.

 


MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!