Aki elvégezte idén az 50 órát

Kedves Diákok!

Aki ebben a tanévben már teljesítette az 50 óra közösségi szolgálatot (vagyis a tanév végéig meglett az 50 óra, függetlenül attól, hány tanévben csinálta), kérjük, hogy segítsen nekünk az alábbi kérdőív megválaszolásával, hogy több információnk lehessen!

https://docs.google.com/forms/d/1yKH6-uJJ1npi036IkvkLX–13WXbpENX6dZ7tbk-3Ho/viewform

Segítségeteknek nagyon örülünk, és köszönjük!

Együttműködési megállapodásokról

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Az együttműködési megállapodásokra vonatkozóan szeretnénk eloszlatni a félreértéseket.

Nem minden fogadóhellyel kötelező az iskolának együttműködési megállapodást kötni!

A jogszabályban előírt esetekben

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelettben foglaltak szerint:

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. §

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi területen minden esetben

b) a szociális és jótékonysági területen (bizonyos esetekben, pl. hajléktalan ellátás)

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen minden esetben;

vagyis minden mentort igénylő feladat kapcsán együttműködési megállapodást kell kötnie az iskolának.

 

Iskolánknak jelenleg 80 partnerrel van együttműködési megállapodása, mely listát megtalálják a Fogadó helyek menüpontban.

A nyári önkéntes munkákhoz is kívánunk sok kitartást és felemelő élményeket!

 

 

Segítő Diákok pályázat diákok és pedagógusok számára

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjait minél jobban megismerhessék az intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.

További információk a pályázatról és a benyújtásáról a következő oldalakon találhatók:

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/105

http://www.ofi.hu/palyazat/segito-diakok-2015