Nyári IKSZ

Együttműködési megállapodás megkötését a törvény az egészségügyi terület fogadó helyeivel, a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel és a szociális területen belül a hajléktalanellátás intézményeivel írja elő kötelezően számunkra.

Egyéb esetekben nincs törvényi kötelezettség megállapodás megkötésére, de azt a fogadóhelyek előírhatják. A tevékenység elkezdésének megkönnyítése és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében el szoktunk tekinteni az írásbeli megállapodástól, ha a diákok olyan fogadóhelyre mennek, amelyet személyesen régről ismernek, például: általános iskolájukba, sportegyesületükhöz vagy régi óvodájukba.

fogadóhelyek menüpontban található a szerződéssel már rendelkező partnereink folyamatosan bővülő listája.

Kérjük, hogy időben gondoljatok rá, ha nyáron szeretnétek IKSZ tevékenységet végezni, és ezt minden esetben jelentsétek be a 039-es irodában.

Amennyiben együttműködési megállapodást igénylő helyre mentek, annak elintézését mielőbb kezdjük meg, mert június 14. után nem tudunk megállapodásokat kötni.

Nyáron (tanítási időn kívül) 1-5 óra közötti IKSZ tevékenység végezhető naponta. Kérjük, hogy a teljesítési naplód minden esetben legyen nálad, melyet szeptember elején adj le az osztályfőnöködnek, hogy beírhassa a végzett órákat.

Kellemes nyári IKSZ élményeket kívánunk!

IKSZ és a nyár

Kedves Diákok!

Szeretnénk eloszlatni néhány félreértés, tévhitet az IKSZ és a nyáron végzendő IKSZ kapcsán.

Nyári teljesítés esetén fontos információ, hogy csak olyan tevékenység végezhető, amelyet a tanév közben már elkezdtünk szervezni (kérjük, hogy az együttműködést igénylő fogadóhelyeknél, pl. óvodák, időben gondoljatok erre).

Együttműködési megállapodás közösségi szolgálati tevékenységhez NEM KELL MINDEN ESETBEN, az egészségügyi, BRFK és katasztrófavédelmi területen kötelező, és a szociális terület bizonyos részeinél (pl. hajléktalan ellátás).

Minden esetben alapszabály (akár az iskola által felkínált lehetőségeket választod, akár nem), hogy regisztrálnunk kell, hogy ki hol végez tevékenységet, tehát kérjük, hogy ha választottál konkrét helyet, jelentsd be azt számunkra a 039-esben vagy email-ben, fb-on.

Aki a volt általános iskolájába megy, ismerős környezetbe, nem kell együttműködési megállapodást kötni, csak regisztráljuk, és lehet végezni a tevékenységet.

Óvodák és szociális intézmények szinte minden esetben kérik a megállapodást, bár itt sem minden esetben kötelező! Kérjük, hogy e-mail cím megadásával gyorsítsátok a folyamatot (ezután már más teendő nincs, csak végezni a tevékenységet).

Együttműködési megállapodás megkötéséhez a 039-be személyesen, vagy fb-on kérjük tőletek a fogadó hely e-mail címét, akikkel mi a továbbiakat egyeztetjük, nektek semmi mást nem kell intézni a megállapodás kapcsán. (A megkötés postafordultával megtörténik, és gyakran már ez idő alatt is végezhető a tevékenység, a telefonos egyeztetésünket követően.)

- Az iskolai közösségi szolgálat segítő tevékenység, amellyel társadalmi célt szolgál az, aki végzi, tehát semmilyen esetben nem teljesíthető cégnél, csak nonprofit szervezetnél vagy intézménynél.

Nyári, hétvégi, iskolaszüneti teljesítés esetén érvényes, hogy naponta minimum 1, maximum 5 óra IKSZ végezhető (akár tábori program esetén is).

Együttműködéseteket és figyelmeteket köszönjük!

12. évfolyamosoknak IKSZ teljesítésének végső időpontja

Kedves Végzős Diákok!

Ebben a tanévben az IKSZ órák teljesítésének végső dátuma: 2018. április 20., péntek.

Utána az osztályfőnökök már csak adminisztrációt végeznek az IKSZ órákkal.

Akinek még szükséges, kérjük, hogy időben gondoljon erre!

Továbbra is hétköznap 3, hétvégén és tanítási szünetben 5 óra IKSZ tevékenység végezhető naponta!

IKSZ és a nyár

Kedves Diákok!
A nyáron teljesítendő közösségi szolgálat kapcsán írjuk, hogy
  • együttműködési megállapodást kötni törvény szerint csak azoknak kell, akik az egészségügyben, a hajléktalanellátásban, vagy a rendőrségnél tevékenykednek.

Ezeken felül vannak olyan fogadóhelyek, amelyek kérik a megállapodást. Ha ilyen helyre mentek, küldjétek el nekünk a fogadóhely e-mail címét, hogy még a tanév lezárása előtt rendezni tudjuk a megállapodásokat! Nyáron nem tudunk megállapodásokat kötni!!! (boroka@leovey.hu; piroska@leovey.hu)

  • KÉRJÜK, HOGY MINDENKI, AKI NYÁRON SZERETNE TEVÉKENYKEDNI, KÜLDJE EL NEKÜNK NEVÉT, OSZTÁLYÁT ÉS HOGY HOL TERVEZ TEVÉKENYSÉGET VÉGEZNI. Szükséges az iskola hozzájárulása minden esetben!
  • Minden tevékenység, amelyet nem tanítási napon végeztek, 1-5 óra között lehet naponta.
Mindenkinek kellemes IKSZ-es napokat kívánunk!

Jogszabályi változás: teljesítési idő

Kedves Diákok!

Jogszabályi változás történt a teljesíthető IKSZ órák számában.

2016. szeptember 1-től nem tanítási napokon (hétvégén, tanítási szünetben) naponta 1-5 IKSZ óra végezhető, életkortól függetlenül.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

133. § (7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

Kérjük mindenki figyelmét!

Tudnivalók

Kedves Diákok!

Szeretnénk eloszlatni néhány félreértés, tévhitet az IKSZ és a nyáron végzendő IKSZ kapcsán.
- Együttműködési megállapodás közösségi szolgálati tevékenységhez NEM KELL MINDEN ESETBEN, az egészségügyi, BRFK és katasztrófavédelmi területen kötelező, és a szociális terület bizonyos részeinél (pl. hajléktalan ellátás).

- Minden esetben alapszabály (akár az iskola által felkínált lehetőségeket választod, akár nem), hogy regisztrálnunk kell, hogy ki hol végez tevékenységet, tehát kérjük, hogy ha választottál konkrét helyet, jelentsd be azt számunkra a 039-esben vagy fb-on.

- Aki a volt általános iskolájába megy, ismerős környezetbe, nem kell együttműködési megállapodást kötni, csak regisztráljuk, és lehet végezni a tevékenységet.

- Óvodák és szociális intézmények szinte minden esetben kérik a megállapodást, bár itt sem minden esetben kötelező! Kérjük, hogy e-mail cím megadásával gyorsítsátok a folyamatot (ezután már más teendő nincs, csak végezni a tevékenységet).

- Együttműködési megállapodás megkötéséhez a 039-be személyesen, vagy fb-on kérjük tőletek a fogadó hely e-mail címét, akikkel mi a továbbiakat egyeztetjük, nektek semmi mást nem kell intézni a megállapodás kapcsán. (A megkötés postafordultával megtörténik, és gyakran már ez idő alatt is végezhető a tevékenység, a telefonos egyeztetésünket követően.)

- Az iskolai közösségi szolgálat segítő tevékenység, amellyel társadalmi célt szolgál az, aki végzi, tehát semmilyen esetben nem teljesíthető cégnél, csak nonprofit szervezetnél vagy intézménynél.

- Nyári teljesítés esetén is érvényes, hogy naponta minimum 1, maximum 3 óra IKSZ végezhető (akár tábori program esetén is).

- Nyári teljesítés esetén fontos információ, hogy csak olyan tevékenység végezhető, amelyet a tanév közben már elkezdtünk szervezni (kérjük, hogy az együttműködést igénylő fogadóhelyeknél, pl. óvodák, időben gondoljatok erre).

 

Végzősök IKSZ teljesítése

Kedves Végzős Diákok!

A törvény értelmében:

“Ha a tanuló … az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik … a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli.”
A vizsgaidőszak kezdete (vagyis az év végi jegylezárás határideje) vonatkozik az IKSZ-re is. Pontos leöveys határidő: április 22. – hivatkozva a belső adminisztrációs kötelezettségekre.
Kérjük azonban, hogy mindenki, akinek még elmaradása van, saját érdekében, minél előbb teljesítse az 50-hez hiányzó óraszámot!
Továbbra is érvényben van, hogy minden hónapban át kell adni a teljesített órák végzéséről való igazolást (teljesítési napló) az osztályfőnököknek, akik bevezetik ezt az e-naplóba.
Hajrá mindenkinek!

9. évfolyam tájékoztató előadása

Kedves Új Leöveysek!

Az előadás elérhető a Letöltések menüpont Hasznos tudnivalói között.

Kérjük, hogy mindenki hozza be az osztályfőnökének a kitöltött jelentkezési lapot, amelyen a területeket vagy fogadóhelyeket megjelöltétek!

—————————————

A 9. évfolyam számára közösségi szolgálatról tájékoztató előadást tartunk a Kodály-teremben szeptember 11-én, pénteken a tanórák után az alábbiak szerint:

9.Ny és 9.D osztálynak a 6. órában
9.A, 9.B és 9.C osztály számára a 7. órában.

A tájékoztatással a közösségi szolgálat előkészítése a 9. évfolyam számára megkezdődik, így itt 1 óra X igazolást is jóváírunk.

Új diákjaink itt kapják meg közösségi szolgálati naplójukat, és kiosztásra kerül a szülők által is aláírandó jelentkezési lap is.

Minden diák részvételére számítunk, hogy megkezdhessétek a közösségi szoláglatos munkát!

Együttműködési megállapodásokról

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Az együttműködési megállapodásokra vonatkozóan szeretnénk eloszlatni a félreértéseket.

Nem minden fogadóhellyel kötelező az iskolának együttműködési megállapodást kötni!

A jogszabályban előírt esetekben

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelettben foglaltak szerint:

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. §

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi területen minden esetben

b) a szociális és jótékonysági területen (bizonyos esetekben, pl. hajléktalan ellátás)

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen minden esetben;

vagyis minden mentort igénylő feladat kapcsán együttműködési megállapodást kell kötnie az iskolának.

 

Iskolánknak jelenleg 80 partnerrel van együttműködési megállapodása, mely listát megtalálják a Fogadó helyek menüpontban.

A nyári önkéntes munkákhoz is kívánunk sok kitartást és felemelő élményeket!